Semua tulisan dari Farah Athifah Fardhany

Akankah Eksistensi Manusia Dapat Tergantikan oleh Kecerdasan Buatan?

Perkembangan zaman akan terus berubah. Begitu juga dengan kecanggihan teknologi, yang perlahan menjadi hal pokok dalam kehidupan manusia. Perkembangan ini lambat laun akan diterima oleh masyarakat. Semakin tinggi zaman maka akan semakin tinggi pula teknologi itu berkembang. Kita masuk pada tahap di mana teknologi ini sudah membumi. Robot-robot buatan manusia seakan-akan menguasai bumi. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ini suatu tema umum yang mudah dijumpai pada buku-buku atau film-film fiksi beraliran ilmiah. read more