SEMUA ARTIKEL OLEH:Saharuddin Ronrong

Saharuddin Ronrong asal Makassar, lahir 19 September, bekerja sebagai staf kurikulum di Sekolah Islam Athirah. Facebook: Didin Daeng Ronrong. Telah menerbitkan novel berjudul Pulang Kampung (2012), dan kumpulan cerpen Lebaran Mayat (2018).

Menampilkan: 1 - 1 dari 1 HASIL